InoConnect – tarptautinė partnerystė ir tinklaveika

UAB “Euro Fun” 2018m. spalio mėnesį pradėjo įgyvendinti projektą „Partnerių tarptautinėm MTEPI iniciatyvoms, funkcionaliojo maisto produktų kūrimo srityje, paieška EĮT renginiuose (projekto Nr. 01.2.1- LVPA-T-844-01-0059),dalinai finansuojamą Lietuvos Respublikos ir ES regioninės plėtros fondo lėšomis pagal priemonę „InoConnect“.

Priemonė: „InoConnect“.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2018 m.spalio mėn. – 2020 m. kovo mėn.

Projekto tikslas: plėtoti tarptautinę partnerystę ir tinklaveiką, per Europos įmonių tinklą (angl. Enterprise Europe Network, EEN) ieškant galimybių dalyvauti tarptautinėse ES MTEPI iniciatyvose.

Dalyvaujant tarptautinių MTEPI veiklos iniciatyvų, apie kurias informaciją teikia Europos įmonių tinklo organizacijos, renginiuose bus tikimasi surasti partnerių dalyvauti konkrečioje – vienoje ar keliose  tarptautinėse Europos Sąjungos MTEPI programose (Cosme; SME Intrument; Horizon2020, Eureka; Eurostars; ir pan.). Atsižvelgiant į tai, kad sėkmingas dalyvavimas konkrečioje tarptautinėse MTEPI  iniciatyvoje priklauso ne tik nuo vienos organizacijos potencialo ir tikslų, bet ir nuo suburto potencialaus projekto partnerių potencialo ir tikslų, todėl ieškant galimybių  plėtoti MTEPI tarptautiniu mastu, nebus apsiribojama viena Europos Sąjungos MTEPI programa, bet bus stengiamasi išnaudoti visų iniciatyvų , kurios skatina arba neriboja projektinių iniciatyvų plėtoti MTEPI projektus, susijusius su naujų funkcionaliojo maisto produktų kūrimu.

Tikimasi, kad aktyvaus dalyvavimo renginiuose dėka pavyks su tarptautiniais partneriais pasirašyti sutartis/susitarimus, įpareigojančius UAB „Euro Fun“ ir tarptautinius partnerius kartu bendradarbiaujant teikti paraiškas tarptautinėms MTEPI srities iniciatyvoms (programoms) įgyvendinti.

Bendra projekto vertė – 18305, 21 Eur

Finansuojama projekto dalis – 9152,61 Eur

FUNberry © 2013 Sprendimas : Public secrets LT